• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg

Митингът в зала Диана, град Ямбол беше плесница от народа срещу желанието на управляващите да усвоят милиони евро и да изградят за наша сметка лагери за нелегални мигранити в област Ямбол.